אורלוגין ההתחדשות
מדוע היתה מצוות קידוש החודש המצווה הראשונה שציווה אלוקים את העם הנגאל? מדוע חייבת היתה להגיע לאוזניו בטרם ייטוש את אדמת מצרים? מדוע קדמה מצווה זו למצוות חג הפסח האמורה להנציח בצורה בלתי אמצעית את המאורעות הגדולים?

לשחוט את ה"אלוהים"
השה היה אחד מאלוהי מצרים. לו הם סגדו, בו האמינו ובו נהגו כבוד. מפניו חששו ולעולם לא פגעו בו. עתה הוטל על בן ישראל לשחוט במו ידיו את השה האליל.

מבצע השחרור העצמי
הצדק האלוקי דורש לשלם את שכר העובדים שעבדו בכפייה במשך מאות שנים, למען ילמדו המצרים המשעבדים שמניצול ומשעבוד הזולת אסור להתעשר, ואין ליטול מאדם או מעם את פרי מאמציו ללא תמורה הולמת.

העוסקים בצורכי ציבור באמונה
משה רבינו מופיע בארמון לא כידיד וכמקורב למלכות, אלא כשליח ה' המתרה במלך בלשון קשה ובסבר פנים חמורות.

שידוד מערכות הטבע היומיומי
אם רוצים אנו "לראות" את הקב"ה, עלינו להתחזק בקיומן של אותן מצוות שנקבעו כזכר לניסים, ובכך נזכה להגיע לאמונה זאת, שזכו לה האבות אשר חזו במו עיניהם בניסים.

מול העין המצחית
האופן בו תופס אדם אשליה ראייתית, נקבע במידה ניכרת על ידי מה שהוא מצפה לראות. לשדה העין המצחי יש שליטה מסוימת על תנועות העיניים.

כבוד מלכות
פרעה שראה את עצמו כאליל, הושפל ונתבזה על ידי משה, בסדרת עשר המכות שנחתה על ארצו.

שעבוד מצרים והגאולה
האדם נוטה להתפעל ממראה עיניו העכשווי. נקודת ראות זו הגבירה את קושי השעבוד במצרים, אולם עם זאת, היא הגבירה את עוצמת הגאולה.

יציאת מצרים – לקחי אמונה לדורות
נסי יציאת מצרים בהם הוכיח ה' שהוא מנהיג הבריאה כולה, ואין זולתו, מהווים יסוד לאמונתנו לדורי דורות.

היציאה ממצרים בחודש האביב
בני ישראל יצאו מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה. ברגעים נשגבים אלו, כלום עלה על דעתם לחשוב על מזג האוויר?

 

בניית אתרים