מול עם קטן אמונה
הניסיון הוא מבחן לאדם עד כמה מהווים הערכים והאמיתות שבהם הוא מאמין חלק ממהותו. העמידה בניסיונות החיים מבחינה בין מי שערכיו ואמונותיו מעצבים את המציאות שאליה הוא נקלע, לבין מי שנגרר אחר המציאות.

מכות ממוטטות תרבות
מול האלילות והאסטרולוגיה המצרית הכריז משה ברגע שהעלה את הבקשה בשם האלוקים, כי האדם הוא יצור בן חורין. באדם מצויה נשמה, ניצוץ מאותו בורא, ועל כן הוא יכול להבחין בין טוב לרע ולשאת באחריות למעשיו.

הטוב ביותר עבור הבן
האדם הקטן אינו יודע בשכלו, מה טוב עבורו ומה לא. גם המאורע הקשה ביותר שפוקדו - הוא הטוב ביותר בשבילו, גם אם לעתים הוא נראה רע ומר. אביו שבשמים, שאין כמוהו לדעת מה טוב באמת עבור בנו, בוחר למענו את הטוב ביותר.

עשר המכות
עשר המכות היכו בכול את ההכרה כי ה' אלוקי הארץ משגיח עליה והוא יחיד, נבדל ואין כמוהו.

מה למדנו מהצפרדעים
הן לימדו את כולנו שיעור בכבוד ה'. כל הבריאה כולה, ולאו דווקא בני האדם, אלא אף בעלי החיים, הצומח והדומם, קיימים במטרה לקדש את כבוד ה' בכל העולם כולו.

העת המסוגלת לגאולה
תלונה זו של משה נכתבה בתורה כדי ללמדנו את עקרון "הזמן המסוגל לגאולה", ועד כמה יש לנו לחשוש מפניו, לחשוש ולהתכונן. עין בעין רואים אנו בדורנו ניצנים של שיבת העם לארצו, ניצנים רבים של קימום מרכזי התורה, של הארת פנים ממרומים.

להלחם עד הסוף
מושג ההשגחה הפרטית הוא מאבני היסוד של היהדות. למשה היה חשוב שמציאות זו תומחש לפרעה בצורה דרסטית שאינה משתמעת לשתי פנים.

צילום משפחתי
פרעה היה בעיני עמו בן תמותה, הוויה אלוהית, אלוהות שהתלבשה בגוף. שחונן בכוחות על טבעיים.

מצפים לגאולה
הציפייה לגאולה הינה עיקר מעיקרי האמונה היהודית. במסגרת זו קיים זמנה הקבוע מראש של הגאולה, ועם זאת, ניתן להחיש את בואה על ידי תוספת זכויות רוחניות.

מטרתן של מכות מצרים
פרעה, שליטה של האימפריה, מתווכח ומתמקח עם משה בן השמונים ועם אהרן בן השמונים ושלוש. מדוע לא נתן הוראה להרגם או לפחות להכניסם לכלא?

 

בניית אתרים