מנהגי חג הסוכות
 

מדוע נקבע חג הסוכות לאחר יום הכיפורים?

(שאלה 1 מתוך 11)
 להראות שניצחנו בדיני שמים.
 להוכיח שהשגחת ה' לא סרה מעלינו למרות שחטאנו.
 אם נתחייבנו גלות ביום הכיפורים, יציאה זו תחשב כגלות.
 כל התשובות נכונות.
 
 
בניית אתרים