מי אתה משיח?
המשיח יהיה המנהיג הרוחני, שיצמח ויעלה מתוך המשבר החריף אשר יפקוד את עם ישראל ואת האנושות כולה, עקב נטייתן לבסס את החברה אך ורק על הישגיות חומרית ועל סיפוק יצרים אנוכי.

האכזבה והתקוה
יוסף, האיש שלעולם לא נכנע לגירויי הרגע ולמידות הנפש, האיש שלא הלך שבי אחר עיניו, האיש שחי תמיד לאורו של חזון בית אבא, הוא החזון האלוקי.

"הכל לטובה"
יש לנו אב אוהב בשמים, אב שעינו פקוחה עלינו. לפעמים אב נותן לבנו יד, לפעמים הוא נושאו על כתפיו, ולפעמים הוא מייסרו ומוכיחו.

פרשת ויחי - הרב והעשיר
האדם נברא כדי להועיל לזולת, לתרום לחברה ולהרבות את כבוד שמים בעולם. איש איש בתחומו!

להביט לאחור
תודות לחינוכו של יעקב, עמד יוסף בגבורה בכל הניסיונות בארץ נכר וגידל שם צאצאים לתפארת. צאצאים אלו הם עדות לחינוכו המוקדם של יעקב.

ליד מיטת האב הגווע
יעקב דרש בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שארונו יועלה מיד ארצה. למען ידעו בני ישראל גם בשנות הגלות היכן הוא ביתם האמיתי.

האשמות על ערש דווי
שנים עשר בנים התאספו סביב מיטתו של האב הגווע וציפו לברכתו האחרונה. ברכה שצפנה לכל אחד מהם את עתיד גורלו ואת תרומתו של שבטו לבניינה של האומה.

מעבר לחשדות
האחים חשו כי הם שרויים בסכנה, הן אישית והן לאומית. לכאורה, אחדות המשפחה מתפוררת, וממילא מוטל בספק עתיד האומה.

בניית אתרים