מדוע מתאחרת הגאולה?
ככל שנמהר להבין שהפתרונות העכשוויים אינם פותרים מאומה, באותה מידה - תתקרב הגאולה.

פרשת מקץ - מאפלה לאורה
שנים ארוכות יוסף נמק בכלא ללא סיכוי סביר לצאת אל אור השמש. לפתע, בתוך שעה קצרה הוא מצא את עצמו כמשנה למלך מצרים!

"בלעדי"
במקום לאחוז בהזדמנות הפז שנקרתה לפניו לאשר כי מומחה הוא מאין כמוהו לפתרון חלומות, הגדול מכולם - מצהיר יוסף שאין החכמה שלו, ויש בלתו...

  

בניית אתרים