חינוך בבית הסוהר
אשת פוטיפר שגאוותה הנשית נפגעה כשדחה יוסף את חיזוריה, טפלה עליו האשמות שווא, ובזעמה הגדול לא שקטה עד שהושלך אל בור הכלא.

שתי מילים מיותרות
יוסף קיווה להשתחרר מן הכלא בעזרת שר המשקים. שר זה, חשב יוסף, בוודאי מכיר לו טובה על הפתרון שבו בישר לו שעתיד הוא לשוב למשרתו הקודמת בארמון פרעה.

עבד בבית המלך
דבריו של יוסף היו מחושבים ומכוונים כדי לחנך את המלך וללמדו פרק בהלכות ההשגחה האלוקית. זו ההשגחה שממנה נובעת חירותו המוסרית של האדם.

לראות נכונה
יוסף, העבד העברי שהובהל מן הכלא, פיענח את צופן הפרות והשיבולים, והפתרון זיכהו בהערצת מלך מצרים.

כלכלת חרום במצרים
ייחודיותו של יוסף היתה בכך שהיה מנהיג המשתתף בצער העם, ולא חי במגדל שן של טובות הנאה שסיפק לו השלטון.

איחוי הפצע הפעור
יוסף ידע כי בחלומותיו, שנראו בעיני האחים כהתנשאות ובדיבה הרעה שהביא אל אביו, הוא תרם את תרומתו להתרחקות ולפירוד בינו לבין האחים.

בודד בכלא ובצמרת
הכח להחזיק מעמד מוסרי טמון ביכולת לזכור ולחוות את השרשים של זהותו. אדם או עם חסרי עבר, הינם גם חסרי עתיד!

תת המודע מגיב
תת המודע בוחן את הכול, לאור האמת האבסולוטית האובייקטיבית. הרחק מעין האדם, הרחק מרגשותיו ומשפעת המלים והניסוחים שמאחוריהם הוא מתבצר.

מלך על עצמו תחילה
יוסף יושב בכלא על לא עוול בכפו, ולא נראה סיכוי שיוציאו אותו משם לעולם. והנה, קורה נס! פרעה, השליט הכל יכול, זקוק לו ומבקש ממנו שיפתור לו את חלומו.

"אחד מששים שבנבואה"
התנהגותו של יוסף הודרכה על ידי רצונו להגשים את החלומות שראה. הוא הכין את הקרקע להתגשמות חלומותיו הנבואיים.

 

בניית אתרים