חוטי המרקם הפלאי
אפילו מעשים פסיביים מהווים פרודות קטנות במרקם הפלאי היוצר את תולדות האנושות. לכל פעולה ואמירה יש ערך לא ישוער.

התגשמות "העצה העמוקה"
המכירה תרמה להגשמתם של החלומות תרומה מאיצה. יוסף הורד מצרימה, ולאחר סיפור תלאות, שעליות ומורדות בו, זינק אל צמרת השלטון בארץ גלותו, והפך משנה למלך פרעה.

פרשת וישב - בור מול מלכות
למרות שיהודה הציל בפועל את חיי יוסף בהעלותו אותו מן הבור המלא נחשים ועקרבים שסכנת מוות בו, נחשב יהודה לחוטא כי הוא העלה את רעיון מכירתו.

מלכות בצל המוקד
בדרך אל המוקד, בעוד תמר מודעת שחלומה עומד להאכל בלהבות המדורה, ואף בניה מיהודה ימותו יחד עמה, הוכיחה גדלות שאין למעלה ממנה.

האב שסלל את הדרך לבניו
כשם שצרת "רוגזו של יוסף" היתה הקשה שבכל הצרות בחיי יעקב אבינו, גם גלות אדום שבה עדיין הננו מצויים כיום, היא הקשה שבכל הגלויות.

יוסף הצדיק כמפיץ האמונה
יוסף, כנער, ניצב מול סביבה אלילית-מצרית זרה, אך למרות כל הקשיים הוא הקדיש את עצמו למשימה קדושה - להפיץ בקרב הצמרת המצרית את האמונה באלוקי ישראל.

חשבונות שמים מדוייקים
ההשגחה הפרטית הפעילה את פרעה ואת אנשיו במהירות מרבית, כדי לחלץ את יוסף מבור המאסר, כיוון שבדיוק באותה שעה תם מועד סבלו.

השליחות ש(לא) נכשלה
בני יעקב לא הצליחו למנוע את כוונת ההשגחה העליונה. יוסף היה למלך בסיועם, דווקא בשל מכירת יוסף שמטרתה היתה הפוכה.

מילים זהות
יהודה, כמנהיג האחים, נחשב כאחראי למשלוח כתונת הפסים הטבולה בדם השעיר ליעקב. המטרה היתה להרחיק כל חשד מהאחים, שמא היתה ידם בהעלמתו של יוסף.

בניית אתרים