יחסים דו ערכיים
הכל טמון בפגישת יעקב ועשיו. הונאה, רצון להרדים, רגע של רחמים אמיתיים ורגע של פיוס. זוהי הדו-ערכיות במלוא הדרה, השולטת מאז ביחסי יעקב ועשיו.

לבד בלילה גורלי
אלפי שנים חלפו ומאומה לא השתנה. יעקב עודו נתון במאבק שנכפה עליו מבית ומבחוץ, עם המבקשים למחותו, לטשטש את זהותו ואת ייחודו ולהעבירו מן העולם.

אלימות בשכם
נשיאותו של אביו של שכם נטעה בלבו של שכם את התחושה שהכל מותר לו. לכן, גם לאחר שביצע בדינה את זממו, לא שילחה לחופשי.

קשרים מסוכנים
לאחר שנים ארוכות של נתק בין יעקב ועשיו, שנים של פחד מפני האח הגדול המבקש להרוג בחמתו את אחיו הקטן, מגיע המפגש הגורלי.

מלחמה בעזרת ה'
אש השנאה ולהט הנקמה לא כבו בלבו של עשיו במשך שנות הפרידה הארוכות. הוא יוצא לקראת יעקב, ערוך היטב לרגע העימות.

הגיאוגרפיה של הנבואה
המקום שבו התבשר יעקב על לידת בנימין, אפרים ומנשה, התגלה כמקום התנחלות שבטים זו. מובן עתה מדוע לא יכלה נבואה זו להיאמר בשכם - בירת השומרון.

"עד עלות השחר"
שלוש התפילות שאנו מתפללים בכל יום מכוונות כנגד שלושת האבות. אברהם תיקן את תפילת שחרית, יצחק תיקן את תפילת מנחה ויעקב תיקן את תפילת ערבית.

עוצמתה של מידת הענוה
מוכרת למדי התופעה, שכאשר אדם נמצא במצוקה הוא מטיח כלפי בוראו: "למה זה מגיע לי?" כאילו בדק בפנקסיו ולא מצא בהם שום חטא... והוא תמה ורוטן מדוע אירע לו כל זאת.

ערכו האמיתי של הממון
אין דבר בבריאה שנוצר מעצמו, הכול נברא על ידי הקב"ה. וכיוון שכך, לא לשוא נברא, אלא כדי לשמש כלי ואמצעי להרבות כבוד שמים בעולם.

"ראשונים כמלאכים"
מאבק יעקב אבינו מול המלאך היה מאבק איתנים בין מלאך שנשתלח משמי מרומים, לבין מלאך בלבוש אנוש, שרגליו מוצבות ארצה, אך ראשו מגיע לשמים.

בניית אתרים