יעקב יוצא לגלות
העקירה מן הארץ, גם החששות לעתיד העם שיצמח ממנו, כמובטח לאברהם, כירסמו בלבו של יעקב בעת שהלך בודד חרנה.

חלום "במקום ההוא"
שלוות חייו של יעקב הופרה. בעצת אמו, נטש יעקב את הבית הטוב בארץ, ויצא לחרן, אל עתיד לא נודע.

מוסר עבודה
יעקב מעולם לא עשה את מלאכתו רמיה. בעבודה מתוך יושר, ראה חובה אלוקית עליונה, כמיטב מסורת בית אברהם.

לשתוק בעצב ובכאב
רחל חשה שעליה לכבוש בלבה פנימה את האינטרס האישי שלה. שתיקות, שהיו מפוזרות על פני שבע שנים ארוכות, מלוות הרבה כאב ועצב.

אהבה ללא מיצרים
מטרת האהבה הרגשית היא סיפוק משאלות במישור הגשמי, ולעומתה, אהבה רוחנית - תכליתה לבנות בניין רוחני בכוחות משותפים.

שמחה על אם הדרך
בתפילתו הקצרה של יעקב כלולים: העדפת הנצחי על פני החולף, הרוחני על פני הגשמי, חיפוש אחר האושר בתוך הלב, ולא מחוץ לאדם.

"סולם מוצב ארצה"
עליות המלאכים בסולם ביטאו עליה לגדולה של כל אחד משרי האומות ששיעבדו את עם ישראל: בבל, מדי, יון ורומי המכונה אדום.

"אם בישראל"
פעולותיהן של האמהות, כמו אלו של האבות, חרגו מגבולות חייהן הפרטיים, קיבלו משמעות כללית והיוו את התשתית לחיי האומה עד סוף כל הדורות.

פרשת ויצא - אהבה ללא מיצרים
מטרת האהבה הרגשית היא סיפוק משאלות במישור הגשמי, ולעומתה, אהבה רוחנית - תכליתה לבנות בניין רוחני בכוחות משותפים.

בניית אתרים