מעשה מרמה והגיונו
כשהתייצב עשיו לפני אביו ובידו המטעמים שהכין לו, התגלתה תרמיתו של יעקב, ויצחק הבין שהולך שולל.

מידה כנגד מידה
שני גויים, שתי יישויות קוטביות, מספירות רוחניות נוגדות, מבשרות את לידתן של שתי תרבויות שתיאבקנה לעולם זו בזו על הבכורה בעולם.

התפילה
על האדם לפנות למי שהכול שלו, לבורא המשגיח בהשגחה פרטית תמידית על עולמו, ולבקש ממנו שימלא את משאלות לבו לטובה.

עשיו ואנחנו
המבט השטחי הרואה בעשיו רוצח שפל, ליסטים חסר המעצורים והתגלמות הרוע והשחיתות, גורם עוול לאדם שזכה שראשו יקבר במערת המכפלה, במחיצת האבות הקדושים.

הבוז לבכורה
עשיו, איש העולם הזה, אמון על נהנתנות לשמה. אדם המחפש את ההגשמה האישית בחושניות המצמיחה תועלת מיידית. סיסמתו היא: "הנאות עכשיו!"

בארות מים חיים
בארותיו של יצחק, הראשונה והשניה, רומזות לבתי המקדש הראשון והשני. על בארות אלו ניהלו הפלישתים את מלחמתם. הם חפצו לאטום אותן ולאבד את זכרן מהעולם.

לשרש את הטעות
יצחק אבינו היה מודע לכך שהוא חוליה בשרשרת, וממנו עתיד לקום העם הנבחר. יצחק גם ידע שאת עם ישראל יקים יעקב שכל חייו היו קודש לה'.

אנטישמיות בגרר
יצחק שחייב היה לנדוד בעת הרעב אל מלכות גרר הפלשתית, טעם שם לראשונה מתבשיל השנאה שרקחו בעבורנו עמי העולם במשך אלפי שנים.

הנחיית הורים מרבקה אמנו
עשיו מעוניין להרוג את יעקב, אולם שומר את תוכניותיו לאחר מותו של יצחק אביו, מתוך מגמה למנוע צער לאביו. אך את צערה של רבקה אמו הוא אינו לוקח בחשבון...

בניית אתרים