ליד קבר שרה
קניית מערת המכפלה בכסף מלא היתה פעולת ההשתרשות המעשית הראשונה באדמת המולדת. הקבר הראשון יצר את הקשר החי הראשון עם האדמה.

העבד
אליעזר, עבד אברהם יצא לשליחותו בתחושה שמשאלתו האישית לא באה על סיפוקה. בהרגשה שחלום מתוק שטיפח במשך שנים רבות נגוז.

ממשיכת הדרך
מה צריך היה אליעזר, עבד אברהם לעשות, כששלחו אדונו לארם נהרים להביא אשה ליצחק?

שידוך
אברהם מודאג. מנין יקח אשה הראויה ליצחק? הלא בה תלוי לא רק אושרו הפרטי של בנו אהובו וממשיך דרכו, אלא גם גורלו של העם עד סוף כל הדורות.

כבוד לזולת בצל המוות
שורש אמונתו של אברהם באלוקים ובפילוסופיית החיים שהשתית על אמונה זו: אהבת הבריות והדקדוק המלא בכבודם. אלו לא נשכחו ממנו, אף לא ברגעי הכאב והצער ביום שנחת עליו אסונו.

חשיבות הזמן
אם אדם זוכה וחי את כל ימי חייו כראוי, דווקא בעת פטירתו מתברר, שחייו בעולם הזה היו חיים של ממש, ושנותיו עלי אדמות נעשו חלק מחיי נצח.

גמילות החסד של רבקה
אליעזר, נאמן ביתו של אברהם, ביקש מעט מים להרוות את צמאונו, ואילו רבקה מציעה ואף פועלת להרווית צמאונם של הגמלים. אף היא כאברהם נכונה לרוץ ולטרוח למען אנשים שכלל לא הכירה.

נר, עיסה וענן
כל זמן ששרה היתה קיימת, היה נר דולק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל. כשמתה שרה פסקו, ועם בואה של רבקה חזרו".

אחוזת עולם
אברהם אבינו עומד על כך שתנתן לו אחוזת קבר תמורת מחיר מלא. מטרתו המקום הקבורה יהיה שייך לו בקנין גמור ונצחי.

חסד לאומים
במה שונה חיבת בעלי חיים ואהבתם מעשיית חסד אמיתי לאדם? יש וחיבה מעין זו תהווה מסתור למעשי זוועה ואכזריות.

 

בניית אתרים