ארבעה פתחים לבית
אברהם גילה קבל עם ועדה לדורות יבואו, כי החסד לבני האדם, חובת ההטבה לזולת, הם הם המעשה האלוקי בטהרתו.

תמונות בשחור ולבן
העושר יצר תיאוריה כלכלית הטוענת שהזולת, בעצם מהותו, פוגע במרחב המחיה שלנו. סדום היתה למולדת האגואיזם המאורגן, המעוגן בחוקי המדינה.

המאבק החל אז...
ישמעאל לטש את עיניו דווקא לחלקת אלוקים קטנה זו, שארץ ישראל שמה. הוא החליט להוציאה מידיו של יצחק בכל האמצעים, כמיטב שאיפתם של בני בניו בימינו.

הגורל המצחיק
שרה העניקה לבן הנולד את הצחוק כשם וכמהות. הצחוק זה מלווה את עם יצחק מאז ועד ימינו. צחוק שהפך לסמל הגורל המופלא של עמנו.

כיצד להציל את סדום?
אברהם הבין שהאלוקים גילה לו את התכנית של הכחדת ערים אלו, כדי לעורר אותו להתפלל בעבורם.

הפיכת סדום
כאשר פורצת מלחמה חלילה אין לתלות את הסיבה ברשלנותם של אנשי השלטון. המלחמה היא עונש הניתן על ידי הקב"ה מפני עבירות אנשי המדינה.

אברהם אבינו - עמוד החסד
מידת החסד היהודית נעלה היא מהאידיאלים האנושיים, אידיאלים שהצעידו את אנשיהם לא אחת למעשי שוד, לעקירת אוכלוסיות ולמלחמות אכזריות באלו שלא דגלו בשיטתם שלהם.

"זעקת סדום ועמורה"
אנשי סדום ביקשו להוכיח, שתיתכן חברה אנושית ללא עזרה הדדית וללא חסד וצדקה. לכך לא יכול היה הבורא להסכים, שכן עולם ללא חסד - אחת דינו להיעלם.

עקידת יצחק
האלקים שאותו היה ירא, מעמידו בפני נסיונות ומבחנים. בתחילה הושלך לאש באור כשדים על דביקותו באמונתו, לאחר מכן נאלץ לנטוש את מולדתו ולגלות לעבר ארץ לא נודעת.

אבות האומה
התואר "אבות" אינו מציין רק את קירבת המשפחה שיש לנו איתם ואת היחוס שאנו מתייחסים אחריהם. אברהם, יצחק ויעקב, זכו לתואר "אבות", משום בפעולותיהם הם הניחו את היסודות ואת התשתית לבנין האומה.

 

בניית אתרים