יחיד בעולם
למרות שכל ילוד אשה נוצר בהתאם לחוקי הביולוגיה והגנטיקה, כל אחד הוא משהו מיוחד. "כל אדם טבוע בחותמו של אדם הראשון.

ריח גן עדן
הנשמה זוכרת היטב עד היום את רגעי האושר הקצר, את ריח גן עדן האבוד! מכאן מקור הגעגועים אל היפה ואל הטהור שאנו חשים בתוך ליבנו.

מוכר וחביב
הפיתוי הוא נחש חלקלק ומפותל. הוא בוחר היטב את מטרותיו. זוחל לאט בלי לעורר תשומת לב, ולפתע מפתיע בנקודת התורפה.

על קרקע "בראשית"
הפרק הראשון המתאר את בריאת העולם בידי האלוקים, מקנה משקל רב להמשך הדברים - לשכר ולעונש, לאסור ולמותר, לישראל ולעמים.

נשמת העולם
אם יש את נפשך לדעת משהו מן המשהו על מהותו של האלוקים, חפש נא רגע של דומיה מוחלטת למען תוכל להאזין... לנשמה.

זכותנו על ארץ ישראל
על ארץ ישראל אין לדבר במונחי שיגרה של "זכות אבות" או "נחלה היסטורית". גם לאבותינו נמסרה הארץ רק בתנאי שכירות העולים היטב מחוזה הבראשית.

האושר שבלימוד התורה
המציאות היא תולדה של התורה ולא התורה תולדה של המציאות.

הנחש
נחש ערום, רכיל וחורץ לשון – זהו בעל הלשון שגאוותו קוצצת את רגליו.

גן עדן האבוד
אדם הראשון גורש מגן עדן ונדרש לפלס בעצמו את דרכו בחיים. האדמה הצמיחה קוץ ודרדר בדומה לפרי הבאושים שהצמיח לבו והאנושות הלכה וירדה מדחי אל דחי.

האדם
בעולם החדש שזה עתה נוצר, ביום השישי לבריאתו, עומד להיברא משהו חריג, שאינו דומה לשאר הברואים. אדם עומד לצאת לאוויר העולם. לקראת הופעתו, לבשו פסוקי המקרא ארשת חגיגית.

הכרת טובה
אילו היה האדם מכיר טובה על הטוב האינסופי שהרעיף עליו הקב"ה, לא היה מתפתה לאכול מפרי עץ הדעת.

השלט
השבת היא מעין עולם הבא. מתנה טובה היא, שניתנה לנו מבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא.

שני מבטים על החומר
מבין חרכי היקום מציץ אלינו הבורא, חתימת דבר פיו על כל צמח ועלה.

דף חדש
הבורא נטע באדם את כח הבחירה החופשית, שבאמצעותו מסוגל האדם לבחור את דרכו בחיים ולהחליט על צעדיו בהתאם לכושר שיפוטו.

קשה קינאה
בראשית ההיסטוריה האנושית קם אדם רשע והרג צדיק. מהו המסר לדורות מאותו מאורע שאירע בשחר ההיסטוריה?

אדם הראשון קודם החטא
בטייל האדם עם אשתו בגן עדן, בינות לשדרות עמוסות עצי פרי נעימים לעין ולחיך, נראתה להם הבנה עמוקה בתכנית הבורא. עד שחטאו.

בניית אתרים