אברהם יוצא לדרך...
בגיל שלוש החל מסעו של אברהם. מסע מחשבתי מפרך, גדוש סבל וייסורים, עמוס שאלות ומאבקי נפש. מסע שנמשך עד גיל ארבעים.

ארץ הרעב והמלחמות
עצם הליכתו של אברהם זועקת באוזני אנשי עירו המשתאים, ובאוזני הדורות כולם, את המחאה הגדולה נגד שעבוד רוחו וגופו של האדם לצורת משטר כלשהי.

הארץ המובטחת
האם כדי לעבוד את ה' בשלווה לא היה טוב יותר שנחלתנו תהיה אי שם בפאתי אסיה, או באי מבודד אחר - בניו-זילנד וכדומה?

עיניו של לוט
לוט הלך אחר עיניו. לא ההכרה והמוסר הובילוהו. העיניים שאינן שבעות מהפיתוי הקורץ בבקעה, הן הוליכוהו אל סדום ועמורה.

"אתה בחרתנו"
בתוך עולם החושך האלילי הסוגד לחושניות, לכוח הגס והאלים, שוטטה נקודת אור אחת ושמה - אברהם. עקרונות הצדק המוחלט היו אמת המידה היחידה לכל מעשה בחייו.

תרבות הגוף
מול תרבות החומר המערבית המשועבדת לתשוקות הגוף, בלא שום כוונה להשליט עליו את ערכי הרוח. ניצבת היהדות כמאחדת את הכוחות המנוגדים הללו. באמצעות מערך מצוותיה היא מעניקה לגוף את האיזון ואת ההרמוניה.

"לך לך מארצך"
לפתע, ביום בהיר הוטל על אברהם אבינו לקום ולעזוב מקום את מגורים, שכניו, סביבתו וקרובי משפחתו. היה עליו ליטול לידו מקל נדודים ולצאת לעבר יעד נעלם.

משמעותו של נסיון
הניסיונות הם חלק בלתי נפרד מהמתכונת שהועיד הבורא לאדם בחייו. האדם הורד לעולם הזה כדי לעבוד את בוראו ולעמוד בהצלחה בניסיונותיו.

השם "אברהם"
שינוי שמו של אברהם אבינו חרג מהמסגרת האישית. לשינוי זה היתה השפעה ברוכה על עתיד האומה שיצאה ממנו, ולכן זכרו של שינוי זה מודגש גם כעבור דורות רבים.

אמונה תמימה ואיתנה
לבני ישראל יש ייעוד נצחי ולשם כך דרוש עם בעל חוסן פנימי מיוחד, עם שבכוחו לעבור היסטוריה קשה מאד.

כוחו של ישמעאל
שלושת אלפים שנה חלפו ואנו עדיין מביטים בעיניים כלות בכוח התפילה ובקנאותם הדתית של צאצאי ישמעאל.

מידת החסד בטהרתה
אברהם אבינו בחר במידת החסד והתמסר אליה בכל מאודו. ביתו הפתוח מכל ארבעת צדדיו העיד על רצונו של אברהם אבינו להשפיע ולתת לאחרים.

הדרך לאמונה
מבנה גוף האדם, איבריו ותאיו מעידים על יוצר אמן המסתתר מאחורי היצירה הנפלאה. גם כל העולם הסובב את האדם מכריז על בריאה מתוכננת.

בניית אתרים