מערכת יחסים רגשית תקינה בין בני זוג תלויה ברמתם הרוחנית. ככל שלמדו השניים להתגבר באופן מושלם יותר על אנוכיותם, כך תהיה המערכת שביניהם תקינה יותר. האושר במסגרת הנישואין תלוי בגורם יסודי – שכל אחד מבני הזוג יחוש שזולתו מסור אליו.

הקדמה
האושר במסגרת הנישואין תלוי בגורם יסודי – שכל אחד מבני הזוג יחוש שזולתו מסור אליו. יחס עדין זה אינו יכול להתקיים בין שני בני אדם אנוכיים. הם לעולם לא יחושו אושר מושלם בנישואיהם.

אהבה מהי?
על בני הזוג להבין, כי הציפייה שיאהבו אותו בלי שישקיע מאמץ ביצירת האהבה, היא ציפיית שווא. זהו נסיון-נפל ליצור קשר ללא הגורמים החיוניים שתפקידם להשפיע על בן הזוג לרצות בחיזוק הקשר.

הצורך המקשר
כדי לאפשר את הקשר בין שני אנשים שונים לחלוטין, יצר הבורא באישיותו של כל אחד מבני הזוג צרכים המביאים אותו להתקשר אל רעהו, וזאת למרות רצונו העז של כל אחד מהם בחופש ובעצמאות.

בחינת מועמד לנישואין
העובדה שבן-הזוג נראה באופן שונה לאחר הנישואין, אינה נובעת מכך שהתנהגותו השתנתה, אלא משום שלאחר הנישואין נבחנת התנהגותו מזווית ראייה שונה.

רגשות
מעצם טבעם נועדו הנישואין ליצור מסגרת משפחתית למשך שנים ארוכות, יש להשתמש ב'מכשיר המחמאה' בכמות גדושה יותר מאשר בכל מסגרת חברתית אחרת. בני הזוג שונים הם זה מזה. ורק במאמץ מיוחד יצליחו לקשור את עצמם זה לזה בעבותות אהבה.

ביקורת
כאשר רוצים לבקר מישהו, יש לתכנן מראש את הדברים העומדים להאמר. ככל שנצליח לפתח אצל המבוקר מודעות לנזק שנגרם בעטיו, תתפתח אצלו שאיפה להימנע ממעשים דומים בעתיד.

כעס
בני זוג לומדים אט אט מה מכעיס את הזולת, ומאורעות מכעיסים פוחתים והולכים במרוצת שנות הנישואין. התפרצות כעס אינה מופיעה בפתאומיות. לרוב ניכר שבעוד מספר דקות תבוא ההתפרצות. כך נותר זמן-מה לתגובה נכונה שתביא להרגעת הרוחות.

התפייסות
למרות שאנשים יודעים שטעו, הם מצהירים במשך שנים שהצדק איתם, משום שאינם מוכנים ליטול על עצמם את האחריות להשלכות שנוצרו מטעותם. אילו אך היו מודים בטעותם, היה הדבר מחדש את הקשר הרגשי בין בני הזוג.

בניית אתרים