כאשר מתוודעים לחכמה הטמונה בלשון הקודש, אנו מבינים שאין זו רק לשון מיוחדת במינה. מלבד העובדה שזוהי לשון שיש בה דקדוק (כלומר דיוק) מושלם, וניתן לבטא בה גם חכמה אלוקית.

במדור זה לא נעסוק בשפה העברית, אלא בשפה שבה נכתבו כתבי הקודש, והנקראת בשם "לשון הקודש".

הקדמה

מהי שפה מדוברת?

שמות החומרים כדוגמה להגדרת השפה

לשון הקודש - נוסחה מדוייקת

צורת האותיות

המפתח למשמעות האותיות

מבנה השורש

האות ג

האות א

האוזן והאיזון

בניית מלה בלשון הקודש

סיכום

בניית אתרים