סיפור מגילת רות
מגילת רות נכתבה על ידי שמואל הנביא, ומטרתה לייחס את דוד המלך שבא מרות המואביה. על פי המגילה אנו למדים כי מהשמים הסכימו לדבר.

עשרת הדברות
עשרת הדיברות נחקקו על שני לוחות הברית והן מהוות מעין תמצית של כל מצוות התורה. ציוויים אלו מהווים בניין-אב ליתר מצוות התורה. ניתן לשייך כל אחת ממצוות התורה לאחת מעשרת הדיברות.


שיר הלל ל"חיים פשוטים"
מגילת רות היא סיפור של טרגדיה נוראה שארעה לאחת המשפחות החשובות בעם ישראל, שמביאה בסופו של דבר להקמת בית המלוכה של דוד וממילא של משיח צדקנו.


מהות החג ושמותיו
חג מתן תורה אינו מתאפיין במצווה מסוימת המייחדת אותו, כאכילת מצה בפסח או נטילת לולב בסוכות. חג השבועות אינו נדרש לעשייה שתגביל ותגדיר אותו. נוצץ הוא ומזהיר מכוח סגולתו החובקת זרועות עולם. זהו חגה של כל התורה כולה, על מצוותיה, חגיה ומועדיה


  

בניית אתרים