ייחודיות דמויותיהם של בועז ורות
החסד הינו הנקודה המרכזית המאפיינת את רות ובועז. לעומת דמויותיהם של אלימלך, מחלון וכליון שבגדו בעמם, זוהרות דמויות רות ובועז בזוהר מיוחד.

חג השבועות
השם חג השבועות ניתן על שם השבועות אותן סופרים בספירת העומר וגם על שם השבועה שנשבענו במעמד הר סיני לשמור תורה ומצוות.

זכרון מעמד הר סיני
עם ישראל מוזהר לשמור בזכרונו את רישומו האדיר של מעמד מתן תורה, שבו התגלה הקב"ה וירד על הר סיני במעמד המון רב, אשר הגיע אותה שעה לדרגות נבואה נשגבות.

דוד המלך ואנחנו
בחג שבועות נולד דוד המלך, ובחג שבועות נפטר. זו אחת הסיבות לקריאת 'מגילת רות' בחג זה, שכן רות המואביה, בתו של עגלון מלך מואב, היתה אם סבו של דוד המלך.

מגילת רות – מגילת החסד
מול המעשים המשוללים ממידת החסד של אבימלך ובניו, ניצבים מעשיהם של רות ובועז, המהווים את שיא מעשי החסד, ונלמדים לדורות.

"היום הזה נהיית לעם"
קיימת הקבלה בין התקרבותו של עם ישראל למעמד הר סיני ולבחירתו על ידי ה' להתקרבותה של רות אל עם ישראל ולקבלת היהדות על ידה.

שתי הלחם בעצרת
קרבן שתי הלחם בחג השבועות, שבא מן החמץ, מורה שגם התערבות האדם בבריאה מחזקת את האמונה ומקדשת את החומר.

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"
מעמד מתן תורה בהר סיני מהווה את האירוע שבו מובעת אהבתו של הבורא לישראל עם בחירו ביתר שאת. רשמיו של המעמד שמורים בליבות בני ישראל לדורות עולם.

מסיני ועד הלום
חג השבועות שבו שורה שמחה מיוחדת, קרוי גם על שתי השבועות, השבועה שלנו שנשמור אמונים לתורה, והשבועה של ה' שלא ימיר אותנו באומה אחרת.

   

בניית אתרים