התורה נותרה בידינו
אמנם גורשנו מארצנו ואבדו לנו אוצרות רבים הקשורים לרוחניות, אולם נותרה בידינו התורה ובה מוצא עם ישראל את הכל.

בנתיב הניסיונות
בדור בו רבים נסיונות הגלות, בונים אנו את עתיד נכדנו וניננו השואפים להתחבר לענף עץ החיים של התורה, שניתנה בהר סיני.

"מהחל חרמש בקמה"
מצוות ספירת העומר מחג הפסח עד לחג השבועות, מקנה חשיבות מיוחדת לתורה שניתנה לישראל. לא החרמש עיקר אלא התורה.

מ"ט שערי טומאה וחמישים ימי הספירה
כנגד מ"ט שערי הטומאה שבמצרים נצטווינו לספור את מ"ט ימי ספירת העומר. כנגד שער החמישים של הטומאה ניצב מתן תורה עצמו ביום החמישים של הספירה.

הספירה קדימה
הספירה מלמדת שאין להפריד בין הגאולה הגשמית לבין זו הרוחנית, שהיא חזות הכל.

ספירת העומר - ספירת הזמן
מצות ספירת העומר מלמדת אותנו כיצד להתייחס למושג הזמן, וכיצד לנצלו באופן הרצוי ביותר מבחינה רוחנית.

חשיבות הזמן
חיינו משולים ללוח שנה בו לא תולשים דף אחרי דף, אלא הדפים כולם נותרים שלמים ואנו רושמים בהם את רישומי חיינו. באופן זה כל ימינו הינם תכליתיים ומלאי תוכן.

"וחי אחיך עמך"
ימי ספירת העומר הינם ימים המיוחדים לשיפור היחסים שבין אדם לחברו. על האדם לראות את הזולת כשווה זכויות וכמי שמגיעה לו התייחסות והבנה.

מות תלמידי רבי עקיבא - השפעה לדורות
בימי ספירת העומר אנו מתאבלים על מותם של תלמידי רבי עקיבא. הדברים נקבעו לא רק מחמת מאורעות העבר, אלא בעקבות החסר הקיים בימינו אנו כתוצאה מאותם אירועים מצערים.

מצות ספירת העומר וליקחה
הספירה משמשת כמשל לחיים עצמם. כשם שהספירה שימשה כדרך לקבלת התורה, כך חיינו משמשים כדרך לרכישת עולמות רוחניים.

פסח ושבועות קשורים זה לזה
חג הפסח וחג השבועות קשורים זה לזה. מתן תורה של חג השבועות היווה את פיסגת השחרור ממצרים. ימי הספירה שביניהם משמשים כימי חול המועד ומחברים את שני החגים זה לזה.

מנחת שעורים ומנחת חיטים
בט"ז ניסן הקריבו בבית המקדש מנחת שעורים, שהם מאכל בהמה. בחג השבועות, חג מתן תורה, הקריבו מנחת חיטים, שהיא מאכל אדם.

העומר והספירה
קיימים שני שלבים בהתקרבות שבין ה' לישראל. הראשונה, בעת יציאת מצרים והשניה בעת מתן תורה. הגורם המקשר בין שני אלו, הוא ספירת העומר.

"ממחרת השבת"
ספירת העומר מחברת את חג הפסח עם חג השבועות, את היציאה הגשמית לחירות, עם קבלת החירות האמיתית בעת מעמד הר סיני.

ל"ג בעומר - הקשת והחיצים
הקשת בענן מורה שקיימת תביעה על בני הדור והבורא מרחם עליהם. בדורו של רשב"י זכותו הגנה על הדור ולא הוצרכו לסימן הקשת.

 

בניית אתרים