בית מדרש לאמונה
פרעה הפך להיות מכשיר בידי ההשגחה העליונה ללמד את הבריות, שלמרות כל חישובי אנוש, "עצת ה' היא תקום". פרעה ,שכפר בכל, הפך בעל כורחו למכריז האמונה בעולם. למלמד בבית מדרש לאמונה שהוקם בארץ מצרים.

לחם השוויון

שביעי של פסח חג האמונה

בשורת החירות
ארבע כוסות ליל הסדר מוקדשות לארבע לשונות של גאולה, הכתובות בפסוק והמציינות ארבע שלבים של גאולה מעומק העבדות.


  

בניית אתרים