אביב של חירות
כאשר הבורא הוציא את בני ישראל ממצרים בחודש האביב, לא היה זה תאריך אקראי, היתה בו כוונה אלוקית לשלב את חירותו של האדם בחירותו של הטבע.

חד גדיא
פיוט חד גדיא הינו פיוט הקשור לגלות ולגאולה שבאה בעקבותיה. הוא סוקר את ירידת בני ישראל למצרים ואת הדרך שבה נגאלו.

נס וטבע
כל המערכות בעולם הטבעי פועלות באופן של נס תמידי. הניסים העל טבעיים מטרתם להאיר את עינינו שכל המתרחש – הינו נס.

"אין עוד מלבדו"
כל מעשה אנוש ותחבולותיו לא יועילו להזיז זיז כלשהו ממה שנגזר בשמים. ויותר מכך, אותן פעולות שעושה האדם למען השגת רצונו, הן הסיבה שיקרה מה שנגזר עליו באמת.

"ראשון, ואין ראשית לראשיתו"
מימי היאור הגואים על האדמות הדשנות, ורבבות הפועלים החרוצים העלו את מצרים למקום הראשון במשפחת העמים.

הבכורה
בדרכה של היהדות, נקרא האדם לקדש כל ראשית, לכבד ולהוקיר את מבשרי ההתחדשות, שבהם מתגלים כוחו וגבורתו של הניצב מאחוריהם – של האלוקים, שהינו ראשית כל יצירה.

מצה זו שאנו אוכלים...

חג ההמשכיות היהודית

   

בניית אתרים