לאן מובילים גלגלי ההיסטוריה?
יציאת מצרים שהיתה מלווה בגאולה ניסית ובתהפוכות גורליות הוכיחה שה' הוא זה שמנווט את גלגלי ההיסטוריה ומשתמש במעשיהם של בני האדם למילוי המשימות אותן קבע בתחילה.

שכיחותו של זכר יציאת מצרים במצוות התורה
יציאת מצרים מוזכרת רבות בתפילותינו וקשורה למצוות רבות, אותן אנו מקיימים. התבוננות ביציאת מצרים מסייעת להחדרת האמונה בבורא לכל תחומי החיים.

מפסח ועד שבועות - עצמאות מדומה ועצמאות אמת
עצמאותם האמיתית של בני ישראל לא הגיעה למיצויה המלא ביציאת מצרים. מעמד הר סיני שהתרחש לאחר מכן ובו ניתנה התורה לישראל, הוא זה שחתם את מעמדו של עם ישראל כעם סגולה, החי באופן יחודי לנצח.

"בזכות נשים צדקניות"
הן במצרים והן בבניית המשכן היו הנשים סמל של צדקות ורצון להמשיך את עם ישראל ואת קדושתו. גם בגאולת העתיד גדול חלקן של הנשים, המצפות לגאולה ולישועה קרובה.

ההגדה - חווית הגאולה
ההעמקה בתכניה של ההגדה יש בכוחה לחולל חוויה רעיונית, בה המסובים בליל הסדר חווים בליבם פנימה את יציאת מצרים על כל שהתרחש בה ואת האמונה בבורא

המחשה
במצוות שונות משתמשת התורה באמצעי המחשה ותזכורת, כדי שנחדיר לליבנו את הרעיון העומד מאחורי המצווה. הדבר מתבטא בעיקר בליל הסדר בו אנו ממחישים לילדינו את האמונה בבורא.

ארבעה בנים
ניתן מבחינה חינוכית לסווג את הילדים כיום לפי ארבעת סוגי הבנים המופיעים בהגדה. ההתייחסות אליהם היא בהתאם להנחיות המובאות בהגדה.

מצה זו שאנו אוכלים...
כמה דם יהודי כבר נשפך, כמה עלילות דם ופוגרומים עברו על ישובים יהודיים, וכמה סיפורים על ייסורים וענות מקופלים באותה מצה...

   

בניית אתרים