יציאת מצרים – לקחי אמונה לדורות
יציאת מצרים מהווה עבורנו את עמוד האמונה, כל ההיסטוריה היהודית ניזונה מאותה פרשה ניסית בה הוכיח ה' שהוא מנהיג הבריאה כולה ואין זולתו

לידה על-טבעית של עם
בעת היציאה ממצרים נוצר עם חדש שלא היו במורשתו, בשפתו ובהווי חייו, שרידים מעברו. זוהי תופעה על טבעית שאינה מתרחשת כלל כאשר עם משתחרר מעול שעבוד

המועדים ויציאת מצרים
לא חג הפסח בלבד אלא כל המועדים קשורים בקשר בל ינתק ליציאת מצרים. הדבר מודגש בתפילות החגים וברעיונותיהם

גאולת מצרים וגאולת העתיד
קיים קשר הדוק בין יציאת וגאולת מצרים לבין הגאולה שתהיה לעתיד לבוא. הן תתנהלנה בקצב אחר ובמגמות מקבילות אך שונות

יציאת מצרים - בית מדרש לאמונה
מטרת המכות במצרים היתה להנחיל לבני ישראל אמונה חושית בבורא ולקרבם אליו בבחינת "וידעתם כי אני ה'"

אחדות ומסירות נפש
פרעה ומצרים הפגינו אחידות גדולה בעת רדיפתם אחרי בני ישראל. אולם אחידות זו שונה לחלוטין מהאחדות שהפגינו בני ישראל בעת מתן תורה

אמונה חושית בניסי יציאת מצרים
איפוקו של הבורא, שלא הגיב במשך שנים רבות של שעבוד במצרים, מורה על גדלותו ועל יכולתו לבחור ברגע המתאים לתגובה

שיעור באמונה
מטרתן של מכות מצרים היתה לתת שיעור באמונה בה' הן לפרעה ולמצרים והן לבני ישראל. עד ימינו אנו חיים עפ"י האמונה בזכות יציאת מצרים

   

בניית אתרים