ליל הסדר
בליל הסדר אנו ממחישים את ניסי יציאת מצרים ונוהגים כאילו אנו עצמנו היינו עבדים שם וה' גאלנו. המחשה זו מחדירה ללב את ייחודיותו של ליל זה ואת האמונה העוברת במסירה מדוייקת מדור לדור

זכירת יציאת מצרים ולקחיה
קיימת מצוה מיוחדת בתורה לזכור את ניסי יציאת מצרים. מצוה זו מסייעת לנו לחיות מחדש את כל אשר עבר על עמנו ולהתחבר לניסים ולטובות שה' עשה לנו בדור ההוא ובכל דור ודור

חג המצות - זמן חירותנו
המצה, לחם העוני, משמשת כסמל של חג הפסח, כי היא מורה על העובדה שהיציאה ממצרים היתה נסית ממרום ללא השפעה אנושית.

מטרתן של מכות מצרים
מכות מצרים הוכיחו את מציאותו של ה' ואת שליטתו על כל הבריאה כולה. למעשה, במערכת מכות זו הוכה פרעה, שהיה נציגה של האסכולה הכפרנית שתלתה את כל ההתרחשויות בטבע בלבד

עם ישראל חי, גם בגלות
בתוככי הזכרונות על החירות והגאולה באה לידי ביטוי גם הגלות, עם ישראל סבל ממנה לא אחת. דוקא בתקופות קשות אלו התגלה העם ביופי דרכו ובכושר עמידתו מול כל הצרות שעטו עליו

היציאה ממצרים בחודש האביב
מלבד עצם הנס של יציאת מצרים, העיתוי שחל בחודש האביב מורה על אהבת ה' את עמו ישראל ועל רצונו להטיב להם לאורך כל שנות קיומם

ההכנה למצוה – גם היא מצוה
ביהדות מוענקים ערך מיוחד וחשיבות מיוחדת להכנות הנערכות לקראת קיום המצוה. הכנות אלו מלבד העובדה שהן מסייעות לקיום המצוה בפועל, הן גם מקנות למצוה חשיבות רבה.

מיהו בן חורין?
בן חורין אמיתי הוא זה השולט על מידות נפשו ואדון לעצמו להחליט מהי דרכו בחייו. אדם המשועבד לדחפים, לנטיות ולכוחות שונים אינו בן חורין ואינו אדון לעצמו

 

בניית אתרים