המוסר היהודי עמד במבחן
המן נתלה, הגזירה בוטלה והיהודים חופשים לנפשם. מדוע, אם כן, היכו היהודים בשושן חמש מאות איש, ואסתר מבקשת אישור להריגת שלוש מאות איש נוספים? גם בכל מדינות המלך הרגו היהודים שבעים וחמשה אלף איש?


עמלק ופורים

מעגלים נסגרים בנירנברג
הדמיון המפליא בין כנופיית היטלר לבין עמלק הקדמון מדהים ומעורר מחשבה. השקפת עולמם אחת היא ונובעת מאותו מקור נרפש. הניסיון להפוך סדרי עולם, לבטל את השפעת 'המיוחסים' לשלטון, בעוד המון הגזעים 'הנחותים' ישמשו להם כמשרתים ועבדים. לעקור מן השורש את זכות החופש שהחדירה היהדות לתודעת העולם. על כן, בא הניסיון להשמיד את היהודים, להצליח במקום שבו נכשל עמלק.

המתנה שבנתינה
רק מי שיש לו "אני" מבוצר, רק הוא מסוגל לתת לזולתו נתינה אמיתית. הוא נותן לחברו מעצמו, משהו שיש לו זהות עמו, משהו ששייך לפנימיותו. הוא מוותר על שלו כדי שיהיה של חברו.


עלילה ופשרה...
ימים רבים התהלך המן הלוך ושוב בבית המלך. והיה מטפטף על לב מלכו נטפי שנאה, כדי שיתגבר אחת ולתמיד על אותו פחד קדום ויפתח בצעדים מעשיים להגשמת חלום חייהם המשותף - הכחדת עם הנצח!


הצד הנוסף של מגילת אסתר
הרובד האחר של מגילת אסתר, מעין פן נוסף שמלווה את מאורעות המגילה ומתרחש לצידם: המאורעות המסופרים בה זורמים באפיק גלוי, לצד כל אלו קורה עוד משהו, ומתחת לרקמת המאורעות הללו רוחשת פעילות רקע, שרק רמזים ממנה מבצבצים ועולים.

מקרה מזל וגורל
אנשי כנסת הגדולה קבעו את שם היום טוב על שם הפור, כדי ללמד לאנוש בינה כי מאיתו יוצא כל משפטינו. כל דרכי החריצות וההשתדלות אשר יחיש האדם למפלט לו, אינם אלא כערך ה"פור", שתוצאתו נעלמת מעיני כל חי, ומסורה כל-כולה בידי הקב"ה משדד המערכות.


מלחמה לדורי דורות
מהותו של עמלק היא רוע עצמי חסר סיבה. מולו עמדו גדולי ישראל שרוחניות בלבד היתה לנגד עיניהם.


   

בניית אתרים