סגירת מעגל
רק לאחר שנתלו המן ועשרת בניו על אותו עץ, הבינו הכול מדוע היה העץ כה גבוה, חמישים אמה.


תכונותיו של המן
המן היה מעשירי מדי ופרס. לפי הוראת המלך, כל עבדי המלך שישבו בשער המלך היו כורעים ומשתחווים לו. אולם מנוחתו נטרדה. העובדה שמרדכי לא כרע ולא השתחווה לו, ערערה את שיווי משקלו.


גילוי ההסתר שבמגילת אסתר
התבוננות בכל מקרי המגילה מורה על כך שה' לא הסיר את השגחתו מעם ישראל.


המזל וההשגחה העליונה במגילת אסתר
ההתרחשויות באירועי מגילת אסתר הוכיחו את השגחתו הפרטית של ה' ואת מנהיגותו בעולם כולו


הסיפור האמיתי
במבטו הרוחני זיהה מרדכי שההליכה למשתה לא תפתור את בעיית האנטישמיות. להיפך, היא תסיר מעל העם היהודי את השמירה האחרונה מפני הסכנה הגוברת. מרדכי שלח את אסתר לפגוש את המלך אחרי שהיא וכל היהודים צמו שלשה ימים

מאחורי המסיכה
איך זה שדווקא את הפרט החשוב מכולם, את קביעת תאריך היעד להשמדת היהודים, מותיר המן ביד המקרה? איך זה שדווקא את האלמנט הקריטי הזה הוא מפקיר ביד הגורל? המן היה רשע ואכזר, אך איש לא האשים אותו מעולם בטיפשות. מה ראה, איפוא, לשטות זו?

צוחק מי שצוחק!
על בימה זו נעלה את הצחוק ונציג אותו מהיבטיו הרפואיים, התועלתיים והיצירתיים, ולאחר מכן נאיר אותו בהרהורים משמעותיים של שמחה יהודית שורשית.

שושן עולה מן החפירות
למרות גדולתה ועוצמתה של ממלכת פרס האדירה ושליטתה על שטחים נרחבים מהעולם העתיק, לא נותר ממנה שריד מלבד תלי חורבות.

   

בניית אתרים