החורף כמוקד התאוששות ועידוד
גם בעת החורף הקודר, מביטים אנו קדימה אל תקופת הפריחה. הדבר מקנה מבט כללי של תקוה ועידוד לכל מי שנמצא בתקופה קשה.

החורף המעודד
מדוע הננו חדלי תקווה רוחנית? האם משום שהחורף ההיסטורי נמשך ומתארך זמן כה רב? כיצד אנו מתעלמים מלראות את הציצים הבודדים, המבשרים לנו בבטחה כי הנה מתקרב חורפנו לקצו?

גאולה במעבה האפלה
מהו כח עמידתו של העץ - ישראל, בימי חורף העמים? כל עוד השורש טמון באדמה הטבעית, תעבור כל סופה בשלום.

נופים מספרים על שורשים
להיות מושרש, פירושו - להיות דבק במטרה ללא פשרות, להתבצר מול כל רוח הודפת, להחזיק בציפורניים את כל מה שמספק תנאי חיים וקיום.

אקולוגיה בגן עדן
הפרת האיזון בעולם, הנובעת בחלקה הגדול מזלזול ומגאוות האדם, יצרה את בעיית ה"אוקולוגיה", זו הזועקת ומתריעה על סכנת החדלון המתקרב.

ראש השנה לאילנות
האם לא היה ראוי לחוג את יום הולדתו של העץ על פי תאריך נטיעתו? ואולי, אם מסובך לקבוע לכל עץ תאריך נפרד, היינו קובעים את התאריך על פי פריחתו של העץ?

  

בניית אתרים