נרות חנוכה, המרצדים על אדן החלון, הינם אות לגבורתה של הרוח היהודית. רוח שמולה קרסו אימפריות אדירות. רוח המובילה את האומה אל הקיום הנצחי ואל ספר היסטוריה יחודי שהוענק לאומתנו בלבד.

המאבק בין תורת ישראל לתרבות יוון
מלחמה קבועה קיימת בין הגשמיות לרוחניות, בין הרואים את החיים כתהליך טבעי בלבד לבין תופסי התורה.

חנוכה
קיים הבדל מהותי בין חנוכה לפורים. בחנוכה גזרו היוונים גזירות על רוח העם ועל קיום מצוותיו. בפורים נגזרה גזירת כליון.

לקחי המלחמה
בליבנו שוכן "יווני קטן" המעוניין להרוס את כל הישגנו הרוחניים. עלינו להרים את נס המרד מולו, להלחם בו וגם לנצח בעזרת ה'.

איכות מול כמות, יחיד מול רבים
אמנם אנו עם חלש, קטן ולמוד סבל, וסביבנו מתנשאים עמים רבים, חזקים ויהירים, אלא שלמרבית הפלא, דווקא עמנו שרד למרות הצרות והתלאות שעברו עליו.

  

בניית אתרים