נרות חנוכה, המרצדים על אדן החלון, הינם אות לגבורתה של הרוח היהודית. רוח שמולה קרסו אימפריות אדירות. רוח המובילה את האומה אל הקיום הנצחי ואל ספר היסטוריה יחודי שהוענק לאומתנו בלבד.

נצחון האמונה היהודית
עיקר המערכה היתה מלחמת קודש נגד חדירת תרבות יון לארץ הקודש ונגד השתרשותה בקרב העם.

הרקע הרוחני לגזירות היוונים
גזירות אנטיוכוס באו בעקבות התרשלות בעבודת בית המקדש. ההתעוררות הרוחנית ומסירות הנפש של המכבים שימשו כרקע רוחני לביטול הגזירות.

ההתיוונות
היופי החיצוני של תרבות יון קסם לקלי דעת, שהיו מוכנים לבגוד בכל הקדוש והיקר ולעשות יד אחת עם שונאי ישראל נגד אחיהם שומרי התורה.

חנוכה - נצחון האמונה
דווקא דבקותם של היהודים בדתם ובאמונתם, היא זו שנתנה לנו לא רק את חג החנוכה, אלא גם את עצם הישארותנו כיהודים. בזכות אמונתם העזה נותר העם היהודי חי וקיים.

חכמת יון - חכמה חיצונית
חכמת יוון התרכזה בחקר חיצוניות הבריאה, בחוקי הטבע השונים, ביופי ובנוי החיצוניים, הם לא הבינו שכח הבורא הוא המפעיל את כל הבריאה באמצעות חוקי הטבע.

יופיה של יון מול אמת התורה
יון התעכבה על היופי, על העיצוב ועל האמנות. לכל אלו יש מקום מוגבל ובלבד שלא יסתרו לפנימיות, לאמת ולתוכן של תורת ישראל.

נרות המשכן ונרות חנוכה
בתוך מרחבי האפור אפור של ימי החורף החד גוניים, מתנוצץ אורם של שמונת ימי החנוכה, אין לנו אלא להכיר תודה לאנטיוכוס ולחבר מרעיו, על שמכוחם "העם ההולכים בחשיכה ראו אור גדול".

ימי החנוכה
המכבים קמו להלחם ביוונים כי לא יכלו לסבול את חילול הקודש. נצחונם הנסי פתח תקופה חדשה של קשר עם הקב"ה ועם תורתו ומצוותיו.

   

בניית אתרים