האושפיזין
מנהג ישראל להזמין לסוכה 'אושפיזין', את אבות האומה הישראלית ומנהיגיה - אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד. שבעת רועים אלו חיים, קיימים ומשפיעים על חיינו באופן עמוק ביותר. מטרת בואם לסוכתנו כדי שנלמד מהם ונהיה מושפעים ממידותיהם ומהנהגתם.


  

בניית אתרים