פקודת היום - לשמוח
רדיפת הממון, מחתה כל קורטוב של אושר ושמחה מעל פניה של האנושות. הפכה את כדור הארץ לאתר המרדפים אחר הבלתי ניתן להשגה.

"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות"
הסוכה היא צל האמונה, מקום המצביע על קירבת ה' לעמו ישראל. על כל אדם לשאוף להגיע למדרגה שבה קדושת הסוכה תשתלב בדמותו ותתאים לרמתו הרוחנית.

סוכות - חג האסיף
כאשר חולפים כל ימי הקיץ, עת הגרנות, ומגיעים לימי התשובה, ניתן לשמוח. יש במה לשמוח: "וחג הסוכות בצאת השנה, באספך את מעשיך מן השדה".

שמחה ללא מיצרים
כל עוד האדם חי תחת קורת הגג של ביתו, הוא חי בתחושה שביכולתו להגן על עצמו.

ארבעת המינים
על האדם להשתדל שכל מעשיו יצטיינו באיכות, שהפעולות שהוא עושה בחייו תהיינה בבחינת "הדר", כפי שדורשת מצות נטילת ארבעת המינים.

שמחת בית השואבה
מהו השוני בין שמחת בית השואבה, שנערכה בימי חג הסוכות בבית המקדש, ובין השמחות הרגילות אותן אנו מכירים מחיינו היום יומיים?

שמחתנו באמיתות התורה
קו ברור מפריד בין אמת לבין שקר. האמת היא מציאות קיימת, גם אם אין איש המתייחס אליה. לעומתה, השקר, אין לו מציאות כלל.

אהבת המצוות
מכירת דירה לצורך השגת אתרוג, הביאה לקורת רוח מרובה לרבי אברהם, אחי הגר"א, ולאשתו.

מאמצים להשגת האתרוג
מאמצים קדחתניים להשגת אתרוג שהוא ודאי בלתי מורכב, וסופה המפתיע של הפרשה.

עצת המלך
הבורא נתן לנו שתי מצוות סוכה וארבעה מינים, כדי להחדיר לליבנו את הרעיון שהארעיות והאחדות הן סממנים חשובים בעבודת ה'.

"סוכה תהיה למסתור ממטר"
הסוכה הינה המודד להתנהגותו של היהודי בביתו, בקרב משפחתו, ולאו דוקא בבית הכנסת שבו כולם מיטיבים את דרכם ושבים בתשובה.

סוכה של לויתן
סוכה של לוויתן מתארת את המצב האידיאלי של כל אומות העולם לעתיד לבוא, ביום שבו יחפוף ה' על אלו שינצלו ממלחמת גוג ומגוג.

הטבע והאדם
הסכך שאינו עשוי בידי אדם, מסמל את תלות האדם בבוראו. רק הדפנות הבאות ליצור את רשות היחיד של כל אדם, בנויות מכל חומר. הסוכה כולה מסמלת את תכליתו של עם ישראל.

מתנת ישע
אם נפגין את בטחוננו בה' ע"י הרחקת כל אל זר מסוכת חיינו – מובטח לנו שכבוד ה' יופיע עלינו ויברך אותנו.

האמונה והחקירה
מצד אחד נצטווינו להאמין בבורא באמונה תמימה ומאידך, נצטווינו להעמיק ולחקור באופן הגיוני. מהו היחס שבין שני גורמים אלו?

שמחת האסיף
הסוכה, מאפשרת להתנתק מאווירת הממון והרוכשנות, לחוש שבשבתנו יחד במשך שבוע בסוכה, אנו שבים אל האחווה.

זמן שמחתנו

 

בניית אתרים