בין שינה לשינוי
בפתחה של שנה חדשה עומדת בפנינו האפשרות להיות בשנה הקרובה מה שהיינו בקודמתה. עומדת בפנינו גם אפשרות לקום בפעם המי יודע כמה, ובאומץ לצעוד לקראת שינוי...

ראש השנה הראשון
כשם שאדם הראשון חזר בתשובה וביקש רחמים על עצמו, וה' קיבלו וכיפר לו, כך בכל שנה ושנה מצפה ה' לתשובת בניו, שיעוררו את מידת הרחמים, לחוננם, לרחמם ולדונם לחיים.

יום תרועה
תקיעות השופר של ראש השנה אמורות לגרום לכעין רעידת אדמה רוחנית שתזעזע קירות נישאים אלו ותגרום להתמוטטותם.

יום חידוש הבריאה והאדם
בראש השנה? אנו מבקשים שנקבל ממרומים את כל הדרוש לנו למילוי משימתנו עלי אדמות.

מדוע חל ראש השנה קודם יום הכיפורים?
ראש השנה קודם ליום הכיפורים כדי להחדיר ללב לפני יום הסליחה והכפרה את עובדת עומדנו לפני הבורא המצפה לתשובתנו.

הבקשה היחודית לימים הנוראים
היראה מאלקים היא התקוה להשתחרר מכל הפחדים האופפים את חיינו ומטרידים את נפשנו

"זכרנו לחיים"
בקשת החיים בימים הנוראים תואמת את המתרחש בתוככי נשמתו של האדם העורגת להשגת החיים עצמם.

"תשובה, תפילה וצדקה"
אילו היתה אישיותו של האדם חדורה בהכרת טובה כלפי אביו שבשמים, לא ייתכן שיעיז לעבור על דבריו.

יום של התחדשות
בכל ימות השנה עקב לחץ הנסיבות עלול לקרות שהאדם יסיח את דעתו מעיקר גדול זה, אולם בראש השנה עלינו לחדש ביתר שאת הכרה זו בתודעתנו, כדרך שתמיד בשלב הבראשית האדם מדגיש אמיתות יסוד, שעליהן יסתמך בהמשך דרכו.

היום הרת עולם
ראש השנה הוא היום המרכזי שממנו מסתעפת השנה כולה, ואליו היא חוזרת עייפה וגדושת חוויות.

חגיגות יום ההולדת של האנושות
ראש השנה שונה משאר חגי ישראל. הוא לא בא להנציח אירוע היסטורי כלשהו בחיי העם.

ארבע נשים - ארבע תקוות
מתוך קריאות התורה של ראש השנה עולות וניצבות על בימת העם ארבע דמויות נשים, אם ובנה, אם ותקוותה. שיעורה המאלף לדורות.

מאה יבבות מאה תקיעות
מאה תקיעות שאנו תוקעים בראש השנה כנגד מאה פעיות, מאה יבבות שיבבה אם סיסרא, כאשר בושש רכב בנה לשוב מן המלחמה.

אומנות המחזור
מכירים את הסמל המשולש ובו שלושה חיצים הנעים סביב עצמם? סמל זה, שמשמעותו "ניתן למחזור", מוכר לכל צרכן, ומתנוסס כמעט על כל מוצר שמכבד את עצמו.

בניית אתרים