הקדמה

מאמרים נוספים
הקדמה
היסטוריה חריגה וייחודית
פרשיות התוכחה רומזות לשני חורבנות
תיאור החורבן של בית המקדש הראשון
מאמרים נוספים
חורבן בית שני
המרד ברומאים וחורבן הארץ
התפזרות היהודים בגלות
ייסורי העם בגלות
עם ישראל לא יכלה לעולם
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לעד
התורה לא תישכח
השבת - אות ברית בין ישראל לאלוקים
התקרבות הגאולה
הנדודים עקב הצימאון הרוחני
מאמרים נוספים

בדפי ההיסטוריה של עם ישראל מצויות תופעות שאין למצוא להן מקבילות בתולדות עמים אחרים. מאורעות אלו חורגים מכל מה שאירע לאומות אחרות בנסיבות דומות. החוקיות, המקובלת בהיסטוריה הכללית, נעלמת כליל בהיסטוריה של עם ישראל.

התמיהה אודות חריגה זו גדילה שבעתיים כאשר התבוננות מעמיקה מגלה שחריגות אלו מחוקיותה של ההיסטוריה, יש להן סדר וחוקיות משלהן! כל מה שאירע לעמנו לא היה מקרי, אלא היה מתוכנן מראש, והיתה לו מטרה מוגדרת.

הדבר מפליא ביותר לנוכח העובדה, שתכנון זה נכתב בתורה ובנביאים בטרם אירעו המאורעות! הבורא חפץ להודיע לנו מראש את אשר הוא עומד לעשות, וכפי שנאמר בנביא: "כי לא יעשה ה' אלוקים דבר, בלתי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים" (עמוס ג', ז').

אילו מצאנו מגילת קלף עתיקה בת אלפי שנים, מה רבה היתה הפתעתנו, לו נכתב בה תיאור של התרחשויות שאירעו לאחר מכן, בהיסטוריה העתידית, כולל פרטים שהתרחשו בימים האחרונים. ההפתעה היתה גדילה והולכת, אילו היו אלו התרחשויות יוצאות דופן, כמו תולדות העם היהודי.

אך רגע... מגילה עתיקה זו מצויה בידינו! בספרי התנ"ך נכתבו נבואות לעתיד. לכל הדעות, נבואות אלו נאמרו ונכתבו לפני שהמאורעות המתוארים בהן התרחשו. בן תמותה לא יכול היה לחזות מאורעות אלו מראש. למרבית הפלא, הנבואות נכתבו מראש, והתאמתו בצורה מדוייקת ביותר.

המודיע כל זאת מראש ובדיוק כה מפליא, יכול להיות רק מי שההיסטוריה נתונה בידיו כחומר ביד היוצר. בורא העולם ומנהיגו הוא זה שהביא לביצועה של התכנית ההיסטורית, והוא זה שמסר על כך מראש לנביאים. הם הודיעו את הדברים לבני דורם, ובנוסף לכך, דבריהם נכתבו לדורות בכתבי הקודש. אחת המטרות של הודעת הדברים מראש על ידי ה' באמצעות הנביאים, היתה להוכיח שאין מקריות בעולם, וכל הנעשה תחת השמש נעשה בהשגחתו של הקב"ה, בורא העולם ומנהיגו.

בניית אתרים