האות קוּף

 
אותיות נוספות
האות אָלֶף
האות בֵּית
האות גִּימֶל
האות דָּלֶת
אותיות נוספות
האות וָאו
האות זַיִּן
האות חֵית
האות טֵית
האות יוּד
האות כָּף
האות לָמֶד
האות מֵם
האות נוּן
האות סָמֶך
האות עַיִן
האות פֵא
האות צָדִי
האות קוּף
האות רֵיֹש
האות שִׁין
אותיות נוספות

 

שם, צורה וערך מספרי

שמה וצורתה של האות ק' מרמזים לכך שהאות מסמלת את קדושת ה'. הגימטריה של שמה המלא – קו"ף היא 186, כמו זו של השם – 'מקום', אחד משמות הא-ל. גם חלקה הנסתר של האות וגם חלקה הנגלה מרמזים, כל אחד בפני עצמו, לשם מן השמות הקדושים של הקב"ה. החלק הנגלה - ק, כדרך שהוא נכתב בספר תורה, מורכב מן האותיות כ' ו-ו'. הגימטריה של שתיהן זהה לזו של השם המפורש בן ד' אותיות- י-ה-ו-ה, דהיינו 26.

הגימטריה של החלק הנסתר של האות (האותיות ו', ף') היא 86, שווה לגימטריה של השם הקדוש אלקים (ה' במקום ק' בשם האמיתי).

משמעות הקדושה

כאמור, האות ק' רומזת לקדושתו של ה' (מסכת שבת דף ק"ד, א'). משמעותו של המונח 'קדושת ה'' הוא שה' נעלה ומרומם מכל (מהר"ל). לה' אין גבולות, אין הוא כפוף או קשור לכל דבר אשר נברא. אין לו גם דמיון לשום אדם או חפץ, אין לו גוף ולא דמות הגוף (רמב"ם, עיקרים). הוא אינסופי וללא גבולות ושכינתו שורה בכל מקום ביקום.

כאשר מכנים ערך מסויים בתואר 'קדוש', הכוונה לציין שהוא נבדל מעניינים אחרים. אם מדובר בחפץ, חלה עליו דרגת קדושה האוסרת את השימוש בו לצרכים רגילים או לתענוגות רגילים. אם מדובר באדם, רוצים לציין שהוא מצוי בדרגה גבוהה מזו של אחרים. לפי משמעות זו – מהות הקדושה באשר לה' היא, שאין להשוות אליו שום נברא או יישות, ויהיו אלו אנושיים או רוחניים ככל שיהיו.

מעגלי הטבע

ההתגלות הברורה ביותר של מלכות ה' בעולם מתבטאת בטבע ובמחזוריות הקבועה המצויה בו. לפיכך מקשרים חז"ל את שם האות קו"ף, המציין קדושה, למילה הקפה המציינת מחזוריות של תקופות שונות.

עונות השנה המתחלפות, התחדשות הירח מדי חודש, המחזור של עשרים ושמונה שנים של השמש (ברכת החמה) – כל מעגלי טבע אלו מלמדים את האדם שיש תוכנית ותכלית ליקום. זריחת החמה מדי יום ושקיעתה לעת ערב, כאשר היא מפנה את מקומה לירח ולכוכבים, הביאו את אברהם אבינו להבין שהעולם אינו קדמון, ויש לו בורא (רמב"ם הלכות עבודה זרה א', ג'). השבוע המורכב משבעה ימים, ושיאו - השבת, מחזור שבע השנים המסתיים בשמיטה, ומחזור שבע השמיטות, מוליך אל היובל – כל אלו מזכירים לאדם שה' ברא את העולם, משגיח עליו ומנהל אותו במסלול קבוע החוזר על עצמו. 

ק' – היקף והקפות

ברוח זו ההקפות, הנערכות בהושענא רבא ובשמחת תורה, מבטאות את התגלות קדושתו של ה'. להקפות כוח רוחני עצום – במיוחד אם הן נערכות שבע פעמים. בעבר, בעתות צרה, כאשר ריחפה סכנה על קהילה כלשהי, נערכו הקפות מיוחדות. הן היו חלק מן התפילות שהתפללו יהודי המקום לה' שיחוס, ירחם ויעביר את רוע הגזירה. ההקפות מסוגלות לבקוע את כל המחיצות המבדילות בינינו לבין אבינו שבשמים (החיד"א, "צפורן שמיר"). ואכן, לפני כיבוש יריחו, עירם המבוצרת של הכנענים עובדי האלילים, הקיפו לוחמי ישראל את חומת העיר, והכהנים תקעו בשופרות. במשך שישה ימים הקיפו את החומה פעם אחת ביום, וביום השביעי נערכו שבע הקפות. חומות יריחו שקעו, ולפני בני ישראל נפתחה הדרך לכיבוש העיר.

קוּף וקוֹף

נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא העובדה שהאות ק' מסמלת את הקדושה, ובעת ובעונה אחת גם את בעל החיים הנקרא קוף. דבר זה מלמדנו נקודות יסוד בנוגע לתפקיד האדם בעולם. האדם נברא בצלם אלוקים, ודרגתו נמוכה אך במעט מזו של המלאכים (תהילים ח', ו'). אף שאין הוא יכול להשיג באופן מוחשי את קדושת ה', עליו ללכת בדרכיו הרוחניות של ה' ולהדמות לו, ואז מובטח לו שיזכה להתעלות לגבהים רוחניים. אולם דבר זה מותנה בכך שמאמציו יהיו טהורים וכנים. אם הוא מתנהג באמת כנברא בצלם אלקים, הפוטנציאל הטמון בו הוא בלתי מוגבל. לעומת זאת, אם הוא אינו אלא חיקוי עלוב למה שעליו להיות, אין הוא טוב בהרבה מאותם יצורים דמויי אדם הקרויים קופים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים