האות נוּן

 
אותיות נוספות
האות אָלֶף
האות בֵּית
האות גִּימֶל
האות דָּלֶת
אותיות נוספות
האות וָאו
האות זַיִּן
האות חֵית
האות טֵית
האות יוּד
האות כָּף
האות לָמֶד
האות מֵם
האות נוּן
האות סָמֶך
האות עַיִן
האות פֵא
האות צָדִי
האות קוּף
האות רֵיֹש
האות שִׁין
אותיות נוספות

 

נ' כפופה ונ' זקופה

לאות נ' שתי צורות: ה-נ' הכפופה, המופיעה בתחילת מלה או באמצעה, והאות הזקופה, המופיעה בסוף מלה.

שתי צורות אלו הן משל לעניינים רבים, ביניהם תיאור בית דין של מעלה: ה-נ' הכפופה מסמלת את הקב"ה ה'יושב' על כס מלכותו, ואילו ה-ן' הזקופה מייצגת את המלאכים העומדים לפניו.

ה-נ' היא תחילתו של התואר 'נאמן', שמשמעותו מקיים את דברו ואפשר לבטוח בו; צורתה הארוכה של האות הסופית מביעה המשכיות ועקביות.

התואר נאמן מתאר בראש וראשונה את ה'. נאמנותו נמשכת תדיר, כפי שנאמר בפסוק: "הא-ל הנאמן" (דברים ז', ט'). ה' הוא נאמן מבראשית (נ') ועד לנצח נצחים (ן'), כפי שהדבר מופיע במלה עצמה 'נאמן'.

על האדם ללכת בדרכו של ה' ולהיות נאמן. כך מלמד אותנו התלמוד, המייחס את הרמזים שב-נ' הכפופה וב-ן' הזקופה לאדם: "נ' כפופה ן' פשוטה - נאמן כפוף, נאמן פשוט" (מסכת שבת דף ק"ד, א'). פירוש הדברים לפי רש"י שם הוא שאדם כשר "צריך להיות כפוף ועניו, וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא" (רש"י).

עניין נוסף הקשור לצורות המיוחדות של ה-נ' מתייחס לדרכי עבודת ה': האדם יכול לעבוד את ה' מתוך אימה ויראה, כשלבו נכנע וכפוף כמו ה-נ' הכפופה, והוא יכול לעבוד את ה' גם מאהבה, כשבלבו אמונה יציבה ובלתי מעורערת, כמו ן' זקופה.

נאמנות והמשכיות

ברוח זו מפרשים חז"ל את דברי הקב"ה: "אני ה"' (ויקרא י"ט, ט"ז), כביטוי לנצחיותו – "נאמן לשלם שכר, ונאמן להיפרע" (רש"י, שם). רק ה' יכול להצהיר הצהרה כזאת בצורה גורפת, ללא גבולות. שכן אפילו האדם בעל הפוטנציאל האדיר ביותר, אינו בטוח שיספיק לחיות די הצורך כדי לגמול טובה לכל אחד ואחד.

האות נ' הכפופה מסמלת את הגלות, את הנפילה, ולעומתה, ה-ן' הזקופה מסמלת את התקווה, את הגאולה ואת תחיית המתים. היא מבטאת גם את העקרונות של נר המאיר בחשכה ושל הנשמה שהיא הרוח שבגוף ומשולה לשלהבת שבנר.

ציפייה לגאולה

דוד המלך התפלל על שלמה המלך בנו ועל המשיח אשר יהיה מצאצאיו: "לפני שמש ינון שמו" מהי משמעות המילה ינון? יש המסבירים שלפנינו תפילה לקיום והמשך משמעותיה, יהי רצון ששושלתו (ינון) תתקיים לנצח כמו השמש (תהילים ע"ב, י"ז). מפירושו של ר' אברהם אבן עזרא על הפסוק, משתמע שרק המשיח, אשר אחד משמותיו הוא ינון, הוא בלבד יזכה לתהילה שווה לזו של שלמה המלך.

המלה 'ינון' קרובה למלה נין, שפירושה צאצא. כדרך שהצאצאים מנציחים את זכרון אבותיהם, כך תהיה תהילת מלכנו נצחית (רד"ק). לפי פרקי דרבי אליעזר (פרק ל"ב), מרמז השם 'ינון' לחידוש נעורים ולעובדה שבעקבות המשיח תבוא תחיית המתים. 

הייסורים והצער (נ' כפופה) לא יימשכו לנצח, ובסופו של דבר נגיע אל ה-ן' הזקופה. עיקרון זה מתבטא בעצם שמה של האות נו"ן, שם המסמל המשכיות. נון פירושו דג המסמל ריבוי ופוריות; נין - משמעותו צאצא, המסמל את עתידו של העם; וינון - הוא שמו של המשיח, הגואל האחרון.

לעתיד לבוא יתבטלו כל הצער והכאב (נ' כפופה), והנופלים יזדקפו ויתיישרו (ן') על ידי השגחתו האלקית והנצחית של א-ל מלך נאמן, הסומך נופלים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים