האות הֵ"א

 
אותיות נוספות
האות אָלֶף
האות בֵּית
האות גִּימֶל
האות דָּלֶת
אותיות נוספות
האות וָאו
האות זַיִּן
האות חֵית
האות טֵית
האות יוּד
האות כָּף
האות לָמֶד
האות מֵם
האות נוּן
האות סָמֶך
האות עַיִן
האות פֵא
האות צָדִי
האות קוּף
האות רֵיֹש
האות שִׁין
אותיות נוספות

 

ה' – איחוד הרוחניות והגשמיות בבריאה

הקב"ה לא ברא את העולם הזה כיישות פיזית בלבד. הוא השרה עליו קדושה. למעשה, האות ה' מורכבת משתי אותיות – דל"ת ויו"ד. הקו האופקי והקו האנכי של הדל"ת מייצגים את העולם הזה, העולם הגשמי, הנמדד על פי התפשטותו לאורך ולרוחב. לעומתה, האות יו"ד, צורתה כנקודה, ללא ממדי אורך ורוחב, והיא מסמלת את העולם הבא ואת הרוחניות, שאינה תופסת מקום גשמי. האות ה' מלמדת אותנו להשרות קדושה על חיינו ולאחד את העולם הגשמי עם העולם הרוחני.

האות ה', המסמלת את הבריאה, מופיעה בפסוק: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" (בראשית ב', ד'). את המלה בהבראם ניתן לחלק לשתיים ולקראה כך: בה' - בראם, כלומר, באות ה' ברא הקב"ה את השמים ואת הארץ.

האות ה' במלה "בהבראם" נכתבת בספר התורה כה' זעירא, כאות ה' קטנה, כדי להצביע על כך שהשמים והארץ, החשובים כל כך לבני האדם, אינם אלא חלקיק קטן ממכלול הבריאה שברא הקב"ה. נקודה נוספת שמן הראוי לתת עליה את הדעת היא, שהמלה "בהבראם" היא מבנין נפעל, וזאת כדי להבהיר שהשמים, הארץ והטבע כולו סבילים הם, תלויים ברצון הבורא, ואין להם כוח עצמאי. חוקי הטבע, שלכאורה, נראים יציבים ובלתי ניתנים לשינוי, נקבעו על ידי הא-ל בזמן הבריאה, והוא מחדש אותם בכל יום תמיד.

ה' - בחירה חופשית וחזרה בתשובה

האות ה', שהעולם נברא בה, מסמלת גם את חופש הבחירה. צורתה של האות ה' דומה לאכסדרה (מבנה הפרוץ מרוח רביעית), אשר לה שלושה קירות בלבד, ואילו צדה האחד פתוח לרווחה. דבר זה מלמד שהא-ל אינו כופה בפועל על האדם חיים של קיום מצוות, אלא הוא משאיר בידו את הבחירה. האדם חופשי לפעול כרצונו, בידו לציית לרצונו של ה' או להמרות את פיו. מה יקרה לאדם שיעזוב את דרך התורה? כאשר יפנה עורף לתורה השומרת עליו מבחינה רוחנית ומוסרית, הוא יאבד כביכול את אחיזתו בעולם ויחליק דרך החלל הפתוח שבתחתית האות ה' - אל התהום.

מחד גיסא, האות ה' מסמלת את ההידרדרות, את החטא ואת העונש, אך מאידך גיסא, היא מסמלת גם את החזרה בתשובה, את העובדה שהא-ל מאפשר לחוטא לחזור אליו על ידי עשיית תשובה. זוהי הסיבה שרגלה השמאלית של האות ה' אינה מחוברת לגמרי אל גגה של האות. סמוך לגג האות נותר פתח קטן, כסמל לשער שהקב"ה פותח תמיד לפני החוטא, כדי שיחזור בתשובה ויתקרב אל בוראו. 

הבריאה ומתן תורה

בסיום תיאור "ששת הימים" של בריאת העולם נאמר: "ויהי ערב , ויהי בוקר יום השישי". באות ה' שבמילה "השישי" מצוי רמז נוסף. בריאת העולם החלה בכ"ה באלול, והיום השישי לבריאה היה ראש השנה, א' בתשרי. ביום זה נברא 'אדם הראשון', וביום זה הוא הועמד לדין. מאז נקבע יום זה ליום הדין לבני כל הדורות. ועל מה נידון כל אדם ביום זה? גם על כך מרומז במילים: "יום השישי". ה' – בגימטריה 5, רמז לחמישה חומשי תורה. שישי – רמז ליום השישי בסיוון שניתנה בו התורה. הווה אומר, בראש השנה, ביום השישי לבריאה, עומד כל אדם למשפט, אם אכן קיים את חמשת חומשי תורה (רבינו בחיי).תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים