כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול

 
פתגמים נוספים
כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
פתגמים נוספים
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
פתגמים נוספים

קיימת נטייה בלב אנשים רבים לבטל את ערכם של מעשים זעירים. נטייה זו גורמת להתרופפות בתחומים חיוביים רבים.

היהדות מחשיבה מאוד כל מעשה, גם אם הוא קטן מאוד. כשם שכל פרוטה מצטרפת בסופו של דבר לסכום גדול, כך גם כל מעשה חיובי, ולו הקטן ביותר – ערכו לא יסולא בפז.

לעתים מעשה קטן הנעשה בלב שלם – חשוב הוא מאוד ומוכיח עד כמה גדול הוא ערכו של האדם. משה רבנו ודוד המלך נבחנו ביחסם לצאן, לפני שמן השמים הועידו להם את ההנהגה על כל העם. המעשה הקטן והמושלם הוכיח שהם ראויים למלוך!

בניית אתרים