טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב

 
פתגמים נוספים
טובים השניים מן האחד
טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם
טוב ללכת לבית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן אל לבו
טוב אחרית דבר מראשיתו
טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב

כל הענקה הניתנת לעני – ברוכה היא. כל עזרה מסוגלת לסייע לאדם רעב או סובל. אולם חשוב מאוד שאותה הענקה לא תעשה בפנים חמוצות, בלב רע או בידיים קפוצות. היחס הטוב, החיוך (הלבנת השינים) ורגשות ההשתתפות חשובים הם מכל.

התורה מעוניינת שהאדם יעניק את לבו לרעהו. היא אינה מסתפקת בנתינה חומרית או בסיוע טכני בלבד. יחד עם הנתינה חשוב לצרף את הלב, את הרגש החם ואת רגשות האחווה. חשוב שיקדיש האדם את כל כולו לעזרתו של רעהו.

בניית אתרים