"שמא נענעתי בראשי כבדרך הבטחה"

רבי עקיבא איגר היה רבה של פוזן, אשר במדינת אשכנז. באחד הימים נשלחה אליו שאלה מדייני קהילה בפולניה. בתשובתו כותב רבי עקיבא איגר, שהוא אינו כדאי שממרחקים יפנו אליו בשאלות, וכי לא אלמן ישראל מגדולי התורה היושבים בפולין.

אך הוא המשיך ונימק להם, כי הפעם הוא יוצא מגדרו ומשיב להם תשובה לשאלתם, היות והוא הזדמן בשמחה של מצוה עם מכר אחד, שביקש ממנו כי ישיב תשובה לקהילה זו, והוא, רבי עקיבא איגר, שתק. "וחוששני אולי נענעתי ראשי קצת, כדרך הבטחה, לכן מוכרחני לצאת מגדרי ואשיב אך הפעם".

בניית אתרים