קשה לרסן סוס מתפרע, הדוהר במורד ההר

בשנותיו האחרונות נסע רבי ישראל סלנטר לגרמניה במטרה לחזק שם את היהדות. העירו לו מקורביו, שאין טעם לנסוע לגרמניה אשר היהדות בה קפואה ומנותקת. בכל מקרה עדיף לנסוע לרוסיה ולעצור את רוחות ההשכלה, המשתוללות וחודרות לתוך המחנה.

 השיב להם רבי ישראל: "כאשר סוס מתפרע ודוהר במורד ההר, קשה מאוד לעצור אותו. סכנה היא לגשת אליו ולנסות לרסן אותו. רק כאשר הוא מגיע לסוף המדרון, ניתן לגשת אליו, להרגיע אותו ולהחזירו למסלול התקין. ביהדות רוסיה מתרחש עתה תהליך של דהירה במורד ההר. המשכילים משתוללים, ומן הנמנע לפעול שם עכשיו. ואילו בגרמניה, היהדות היא כבר למטה בסוף המדרון. זה הזמן המתאים לראות מה ניתן עוד להציל ממנה".

בניית אתרים