לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו

 
פתגמים נוספים
לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים
לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו
לא כל המרבה בסחורה מחכים

הימין והשמאל משמשים כאן כסמל לכיוון נכון ולכיוון שאינו נכון, לצדדי החיוב והשלילה או הרווח וההפסד.

בפסוק מובע חידוש מעניין. הבחירה בצד הימני, לא זו בלבד שהיא נחשבת לצעד נכון וחיובי, אלא היא נחשבת גם לצעד חכם.

נאמר: "חכם לב – ייקח מצוות". הבחירה הנכונה כרוכה בחכמת חיים, בהעדפה נכונה ובצעידה במשעול המוביל לקראת האושר.

עשיית מצוות דרך משתלמת היא, שהרי שכר רב מיועד ממרומים לעוסק במצווה.

בניית אתרים