לא להשאיר אדם דואג בשטח

בערב יום הכיפורים, לאחר אכילת סעודת המפסקת, כאשר נחפזו כולם לבית הכנסת, זירז רבי ישראל סלנטר את השמש שיביא אליו בחור עני שהתארח בעיר.

רץ השמש בפקודת רבו וקרא לבחור.

התיישב רבי ישראל סלנטר וכתב לו מכתב המלצה, כפי שביקש ממנו יומיים קודם לכן. אחר כך הסביר לשמש התמה, כי לפתע נזכר ששכח את הבטחתו לצעיר לערוך לו את המכתב, שנזקק לו מאוד, ולא רצה שהיום הקדוש יעבור על הבחור בצער ובדאגה.

בניית אתרים