מה שלא אמת - לא קיים

בעת שהגיע לביקור בארץ ישראל הוא נפגש עם ידיד נעוריו, הגאון הרב דוד סוקולובסקי. בין השאר אמר הלה לר' יעקב שעדיין שמורה בזכרונו דרשתו של מרן שאמר בעת חתונתו. לפני כ-65 שנה. כשהנהן מרן בראשו, כאומר: נשמע, השמיע הלה לאוזנו את כל דרשתו מהחל ועד כלה. נדהם מרן מכח זכרונו של ר' דוב, אך חלק עליו על קטע אחד שלא אמר כן. אולם ר' דוב עמד איתן עד דעתו שברור לו שאמר כפי המונח בזכרונו.

לימים מצא מרן רשימות ישנות מחידושיו, ובתוכם גם את דרשתו הנזכרת. ולהפתעתו מצא שאכן צדק ר' דוב וזכרונו לא הכזיבו. אך אותו קטע היה מחוק ובצידו רשום שלאחר שגמר את דרשתו הפריך אחד השומעים את החלק המסויים הנ"ל.

חידוש שנתברר לו שאינו ע"פ האמת, מחקו מזכרונו עד כדי כך שכאילו לא אמרו.

בניית אתרים