על מה ערך ר' יעקב דיון?

בעת ששהה אצל חתנו בניו יורק, נתבקש ר' יעקב לנסח כתב המלצה לאחד מתלמידיו. הוא ערך דיון מורחב האם מותר לו לכתוב את מכתב ההמלצה על הטפסים שעליהם רשומה מונסי ככתובת מגוריו, או שמא מתן ההמלצה דוחק ונחוץ עד מאד, ואין לשים לב לציון הכתובת...

בניית אתרים