מוצא פיו לא יחלל

ר' יעקב נזהר מלאכול מצה שרויה בפסח, חומרה הנפוצה בקהילות החסידים. מדוע אימץ הגאון מנהג זה? פעם, בהיותו בחור, התארח בפסח בבית משפחה אחת, ובעלת הבית הגישה לשולחן עוגה עשויה פרורי מצה. לנער הצעיר היו סיבות משלו לחשוש מאכילת העוגה, אך מאידך, לא רצה לבייש את המארחים ולפקפק בכשרות מאכלם. התחמק איפוא בתואנה שאינו אוכל שרויה, תשובה שהתקבלה בהבנה. למן הרגע שמילים אלו יצאו מפיו, לא אכל "שרויה", במשך למעלה משבעים שנה...

בניית אתרים