הבטחתי קודם לאחר

נכדתו של ר' יעקב קמינצקי הגיעה לפרקה. מישהו העלה שמו של בחור מצטיין מהישיבה. שאלו בעצת הסב הגדול, והרעיון מצא חן בעיניו, הוא לא פסק מלהלל את הבחור. הציעו איפוא שהסב ישוחח עם הבחור בנידון. "איני יכול", אמר, "הבטחתי למישהו להציע לבחור שידוך אחר. אקיים איפוא את הבטחתי. לאחר מכן נראה".

בני המשפחה ידעו, כי כאשר מציע הסב שידוך לבחור, אינו מציע סתם כך. מלבד העובדה שבעצם הצעתו של ראש הישיבה יש משום המלצה חמה, הריהו טורח בדבר, מייעץ ומדריך. ביקשו ממנו איפוא שימלא את אבטחתו באיפוק, יסתפק בהצעה. אין הוא חייב לעודד ולשכנע, כשההצעה הבאה היא נכדתו שלו. אבל הוא סירב אף לשמוע. "להיפך", אמר, "עלי לנסות בכל כוחי..."

בניית אתרים