וזכור את בוראיך בימי בחרותיך

 
פתגמים נוספים
וזכור את בוראיך בימי בחרותיך
והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

היהדות מגדירה את החיים בעולם הזה כימי תפקיד וניסיון. האמרה: "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא", קובעת שהחיים כאן הם בבחינת מעבר. המטרה היא להגיע אל הטרקלין, אל העולם הבא, השוכן בסופו של הפרוזדור.

תפקידים וניסיונות רבים ניצבים בפני האדם לאורך שנות חייו. רגע אחד אינו דומה למשנהו ומצב מסוים שונה הוא מהמצב הבא. אחד מזמני הניסיונות העיקריים בחיים הם ימי הבחרות. שנים אלו מתייחדות בעוצמה שאינה חוזרת המציבה בפני הצעיר סיכוי גדול ביותר מול סיכון גדול מאד.

בשנים שבהן הלהט בשיאו, היצרים לוהטים והאדם ניצב בפני עולם גדול ומושך, מוטל עליו לנתב את חייו בהתאם לצו האלקי.

"וזכור את בוראיך בימי בחורותיך". אותו בחור שבתחילת דרכו יכבוש לעצמו מסלול המוביל אל היעד האמיתי, גדולים הם סיכוייו שכל דרכו בחיים תשא אופי חיובי. תהיה זו העפלה בלתי פוסקת אל פסגת החיים, אל קרבת הבורא ואל קרבת תורתו, שהיא היא תכלית החיים.

בניית אתרים