בערב שבת

בביתו של ר' אלימלך, בערבי שבתות, אפילו המשרתות היו מבקשות סליחה זו מזו, על מה שפגמה זו בכבודה של זו בדבור או  בהתנהגות בלתי ראויה לאורך השבוע, כפי שנוהגים בכל תפוצות ישראל בערב יום הכפורים. אור השבת היה כה גלוי וחזק, עד שאפילו השפחות השיגו אותו.

בניית אתרים