אין מקרה בעולם

פעם הגיע רבי אליהו לאפיאן לישיבת קמיניץ. בעת שעלה במדרגות, מעד ונפל, ונשאר יושב על המדרגות. נבהלו האנשים סביבו וחשבו כי בוודאי קיבל מכה ואין הוא מרגיש טוב. הרגיע אותם רבי אליהו ואמר כי הוא חש בטוב.

"אם כן, מדוע אין הרב קם על רגליו?"

"אני יושב וחושב מפני מה נפלתי...", ענה להם ר' אליהו.

בניית אתרים