הדרך לשנות הרגלים

המשגיח הזקן רבי אליהו לאפיאן יצא מביתו. הם הלכו כברת דרך ארוכה, כאשר לפתע פנה רבי אליהו שוב לכיוון ביתו. הוא הסביר שהוא שכח דבר מה ועליו לשוב. רצה המלווה ללכת במקומו, אך רבי אליהו התעקש ללכת בעצמו. כשעלו ראה המלווה שרבי אליהו מכבה את האור.

"את זה גם אני יכולתי לעשות", טען המלווה.

"לא. אני הייתי חייב בעצמי לעשות זאת. אם לא הייתי חוזר, לא הייתי לומד שעלי לזכור לכבות את האור בפעם הבאה".

בניית אתרים